Samochód

Turystyczne

Firma

Zawodowe

Nieruchomości

Rolne

Na życie

Opieka medyczna

Rolne

Każda  osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Pomyśl też o ubezpieczeniu maszyn rolniczych, zwierząt gospodarskich i hodowlanych czy uprawach. Kompleksowa ochrona zapewni Ci spokój i zabezpieczenie w razie nieszczęśliwej sytuacji.

obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika
obowiązkowe ubezpieczenie budynków
pojazdy i maszyny rolnicze
uprawy rolne
zwierzęta gospodarskie

OC rolnika

Obowiązkowe ubezpieczenie chroni Cię od szkód na osobie i mieniu, np. jeśli zwierzęta zniszczą płot sąsiada, jeśli Twoja niezabezpieczona maszyna rolnicza uszkodzi czyjeś mienie, bądź doprowadzi do uszkodzenia ciała osoby trzeciej możesz liczyć na wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie jest obowiązkowe więc nie zapomnij o jego wykupieniu, ponieważ za jego brak grożą kary.

OC budynków rolnych

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych jest zabezpieczeniem gospodarstwa przed finansowymi skutkami zdarzeń losowych, np. ognia, huragan, powódź, grad czy uderzenia pioruna. Ubezpieczony musi zostać każdy budynek, który jest pokryty dachem i jest trwale związany z gruntem, polisa będzie chronić w takim razie Twój dom, stodołę oborę czy magazyn zboża.

Umowę zawiera się na rok i tak jak OC rolnika, jest to ubezpieczenie obowiązkowe.

KS INVESTMENTS
Kamil Stępień
Nr agenta 11244296/a
97-200 Tomaszów Mazowiecki,
ul. Gen. Grota-Roweckiego 65