Samochód

Turystyczne

Firma

Zawodowe

Nieruchomości

Rolne

Na życie

Opieka medyczna
OC AC Zniżki do 70 %
 • NNW dla Ciebie i pasażera
 • Assistance w razie wypadku i awarii
 • Ubezpieczenie szyb
 • Leczenie szpitalne w razie nieszczęśliwego wypadku
 • Pomoc prawna
 • Ubezpieczenie opon
Ubezpieczenie turystyczne
 • koszty leczenia
 • NNW
 • bagaż
 • oc w życiu prywatnym
 • rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka i sporty wyczynowe
 • assistance
Ubezpieczenie Twojej Firmy
 • wyposażenie firmy
 • środki obrotowe
 • szyby i inne przedmioty od stłuczenia
 • sprzęt elektroniczny
 • mienie w transporcie krajowym (cargo)
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • assistance
Ubezpieczenie zawodowe
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
 • koszty obrony sądowej
 • szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów
Nieruchomości
 • Ubezpieczenie domu i mieszkania
 • Dom w budowie
 • Ruchomości domowe
 • OC w życiu prywatnym
 • Pomoc medyczna
 • Assistance
 • Ubezpieczenie nagrobka
 • Ochrona prawna
Rolne
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków
 • pojazdy i maszyny rolnicze
 • uprawy rolne
 • zwierzęta gospodarskie
Ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenie życia i zdrowia całej rodziny
 • zabezpieczenie przyszłości dziecka
 • wsparcie finansowe w razie wypadku i śmierci
 • ochrona na wypadek nowotworu
 • polisa pod kredyt
Opieka medyczna
 • dla klientów indywidualnych (także obcokrajowców) i firm
 • szeroka sieć placówek medycznych
 • wizyty lekarskie bez skierowań
 • wsparcie medyczne po wypadku
Ubezpieczenia majątkowe i na życie
Najniższe ceny ubezpieczeń
Dostęp do niszowych ubezpieczeń
Kup najlepsze ubezpieczenie za rozsądną cenę

Zapewniamy pełną ofertę ubezpieczeń, pomoc w określeniu potrzeb ubezpieczeniowych oraz  dobór odpowiedniego wariantu i zakresu ochrony.